Zeeuwse Adviesspelling

Wilt u in het Zeeuws schrijven? Zeker als u speciaal voor een gelegenheid bijvoorbeeld eens een liedje of een gedicht wil schrijven, dan kan het erg handig zijn om enkele tips te vinden. Hieronder staan tips die Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland eerder gepubliceerd heeft:

– Volg zoveel mogelijk het Nederlands

– Gebruik de gegeven voorbeeldwoorden om de klank te onthouden

– Schrijf moderne leenwoorden zoals in het Nederlands (computer, laser, …)

– Schrijf de lidwoorden met apostrof: ‘t, ‘n

– Schrijf ou en niet au, tenzij het Nederlands een au heeft

– Schrijf ei en niet ij, tenzij het Nederlands een ij heeft

– Schrijf bij een stomme h alleen ‘ indien dit anders voor problemen zorgt: ‘eerlijk tegenover eerlijk, in andere gevallen geen h noteren: mien uus

– Schrijf g, ook al wordt die als h uitgesproken (guus, …)

– Eind-klanken die wegvallen hoeven niet geschreven te worden: vee, da, nie

– Eind-en wordt weergegeven zonder apostrof: meugn, loôpn, duuvn

 Voorbeelden

Voorbeelden van de spelling van Zeeuwse klanken die in het Nederlands niet voorkomen. Komt een Zeeuwse klank wel in het Nederlands voor dan spel je die zoals in het Nederlands: duume, puupe, geevn, boek, krauwen, meuln, lief, diek, reize, bleik, goote …

Algemeen

-ae-     schaep / paerd / aerm

-ao-     schaop / vaoder / praotn

-aeu-   graeuw / blaeuw (op de eilanden)

-è-       korte ae, grètn, bèdde

-eê-     steên / beên / zeê

-oò-     lange oh-klank, roòms / droòge / boòm

-oô-     lange o-klank met naslag, doôd / broôd / stoôtn

-oee    lange oe, zoeete / koeeie / goeed

-ë-       spieë / rieë / doeë (op de eilanden)

-iee-    lange ie, schieete / den dieen

Vooral noord-Zeeuws

-oa-      oage boamen

Vooral op Zuid-Beveland

-ea-      scheap / weater

Vooral in Oost-Zeeuws-Vlaanderen

-uû-     buûm

-iê-      stiên / biên

-èè-     èès / dèèk

-aai-    maain / taaid (Hulst)

-jèè-    wjèèr / ljèès

-jae-    pjaerd